Poznaj wszystkie kolory energii

Przewiń

Wybrane realizacje


Pompy ciepła:
- Biała Podlaska - osiedle mieszkaniowe przy ul. Stanisława Damrosza i Janiny Niedźwiedzkiej 8 szt. z dolnym źródłem,
gruntowe odwierty pionowe do ogrzewania i grzania ciepłej wody użytkowej wraz z projektem
- Mierzwice – dostawa i montaż pompy powietrznej do ogrzewania i grzania ciepłej wody użytkowej, wraz z instalacjami wewnętrznymi
- Dubicze – dostawa i montaż gruntowej pompy ciepła z funkcją chłodzenia, ogrzewania i grzania ciepłej wody użytkowej z dolnym źródłem – odwierty pionowe z funkcją chłodzenia
- Domy jedno i dwurodzinne

Elektrownie słoneczne:
- Nałęczów – moc 20 450 Wp montaż na gruncie roczny uzysk w pierwszym roku 21 256 kWh
zakres robót: projekt, uzgodnienia z PGE, dostawa, montaż, uruchomienie włączenie w sieć dystrybucyjną PGE
- Międzyrzec Podlaski MOSiR – moc 13 000 Wp montaż na dachu budynku
- Dostawa i montaż elektrowni fotowoltaicznych prosumenckich
- Projekty techniczne elektrowni słonecznych
o mocy do 1 MWp

Kotłownie gazowe:
- Łosice - budynek przychodni i apteki
Lekarze Rodzinni „Eskulap” o mocy 180 kW,
wraz z przystosowaniem wewnętrznej instalacji c.o.
i ciepłej wody, przyłączem gazowym, wewnętrzną
instalacją gazową, projektem i uzyskaniem
warunków gazowych i pozwolenia na budowę
- Warszawa Anin Wspólnota Mieszkaniowa o mocy 230 kW dostawa i montaż
- Warszawa ul. Grochowska o mocy 65 kW
- domy jedno i wielorodzinne projekt, dostawa montaż i uruchomienie

Kotłownie opalane biomasą:
- Sobianowice k/Lublina Papier Trade o mocy 35 kW
z podajnikiem - dobór, dostawa, montaż i uruchomienie

Kotłownie olejowe:
- Budynek Urzędu Gminy Terespol w Kobylanach o mocy 210 kW wraz z instalacją wewnętrzną i magazynem paliwa
- Urząd Gminy Czyże woj. podlaskie o mocy 150 kW wraz z magazynem paliwa i uruchomieniem
- Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach o mocy 185 kW dostawa, montaż i uruchomienie

Przydomowe oczyszczalnie ścieków:
- powiat bialski ok. 100 sztuk